Søndre Agavann

  • Søndre Agavann ligger rett vest for Vesle Byua.
  • Kjør riksvei 180 mot Hurdal. (Fra Minnesund) Etter ca 2 km.  ta skogsbilvei til høyre (Rynesvn.) Her er selvbetjeningsbom (Kr. 30,- i veiavgift)
  • Det kan også kjøpes fiskekort på samme sted.   
  • Det går sti opp til vannet både fra sør og nordsiden av Vesle Byua. Stiene er litt gjengrodd, og ikke like lett å se alle steder. Det er ca. 15 min. gangtid fra nordenden av Vesle Byua, litt lenger fra sørenden.
  • Vannet har god bestand av abbor og ørret.
  • Det er ganske kronglete terreng rundt vannet. Ikke særlig barnevennlig.
  • Se oversikts kart nr. 1

Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter

© 2020 Feiring Jeger og Fiskerforening