Fiskevann i Feiring.

I Feiring har vi mer en 50 vann og putter som dekkes av Feiring Jeger og Fiskerforenings kort. De fleste av disse kan gi deg fine fiskeopplevelser.

På denne siden vil du kunne finne informasjon om de 30 største vannene, med veibeskrivelse, hvilke fiskeslag som finnes i vannet etc.

De som er utelatt er mindre putter og enkelte fisketomme tjern.

Denne siden er under stadig utvikling, og du vil se at det mangler en del opplysninger om enkelte tjern. Dette kommer etter hvert.

Trykk på bildene under, eller velg ønsket vann i menyen til venstre, for å finne flere opplysninger.

Menyen til venstre er sortert alfabetisk, under er vannene plassert fra sør til nord. 

  Store Byua


  Vesle Byua


  Agavatnet Sør


  Tisjøen


  Bjørrtjern


  Aklangen


  Søndre Morttjern


  Nordre Morttjern


  Holtjern


  Søndre Båtatjern


  Nordre Bråtatjern


  Høgdeputten


  Agavatnet Nord


  Røtjernet


  Vangen Tjern


  Damtjernet


  Kleivtjernet


  Åstjernet


  Bjørntjernet


  Steinsjøputten


  Steinsjøen


  Starrtjernet


  Svartputten Nord


  Offsettjernet


  Bladtjernet


  Disserudtjernet


  Syljutjernet


 Atthaldsdammen


  Skautjernet


  Midttjernet


  Holmtjernet


  Langtjernet Nord


  Storvatnet


 Skomakertjernet


Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter

© 2019 Feiring Jeger og Fiskerforening